Trung tâm chuyên nghiên cứu phát triển các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học về các đặc tính sinh học có lợi của các cây thuốc, bài thuốc Việt Nam. Các sản phẩm nghiên cứu và phát triển của Trung tâm là những sản phẩm có chất lượng , có các tác dụng nhất định có lợi cho sức khỏe dựa trên những chứng cứ khoa học của các công trình, các đề tài khoa học do Trung tâm thực hiện và là các sản phẩm được sản xuất theo các quy trình công nghệ chiết xuất và sản xuất tiên tiến và ổn định. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển với tiêu chí là hiệu quả và an toàn.